تالیفات

کتاب راهنمای جامع تکنولوژی و فرآوری خوراک
آهنگ کلی این کتاب تکنولوژی تولید خوراک و فرآوری آن در جهت بهبود کیفیت خوراک برای مصرف دام، طیور و آبزیان با استفاده از اطلاعات، منابع و تجارب کسب شده در طی سال ها تحقیق و تدریس توسط مولفان در این زمینه می باشد. فصول کتاب کلیه امور مرتبط با کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان را پوشش داده و امید است بتواند کمک موثری در جهت ارتقا توان تولیدی و علمی در این صنعت نوپای کشور باشد.در فصول مختلف مباحث زیر مورد بررسی قرار گرفته است: فصل اول: بررسی مواد خوراکی و انواع انتقال دهنده های خوراک فصل دوم: وسایل ، روش ها و نکات نمونه برداری از خوراک فصل سوم: خصوصیات اجزای خوراکی، انبارداری و نگهداری از مواد فصل چهارم: بررسی انواع آسیاب ها، خصوصیات و آنالیز مواد آسیاب شده فصل پنجم: بررسی کلیه مباحث مرتبط با میکسر و تست آن فصل ششم: بررسی جزئیات فرآیند کاندیشنینگ و ویژگی های این بخش فصل هفتم: تشریح خصوصیات دای و رولر فصل هشتم: بررسی ویژگی های افزودن مایعات پس از پلت کردن فصل نهم: مروری بر سایر فرآیندهای حرارتی ( اکسپندکردن و اکستروژن) فصل دهم: تشریح انواع خنک کننده ها و توضیح عملی این بخش از فرآوری فصل یازدهم: بررسی فرآیند کرامبلر، شیکر و بسته بندی خوراک های تولید شده فصل دوازدهم: مروری بر فرآیند تولید پرمیکس فصل سیزدهم: مدیریت در کارخانه و مباحث کنترل کیفیت

در فصول مختلف مباحث زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
فصل اول: بررسی مواد خوراکی و انواع انتقال دهنده های خوراک
فصل دوم: وسایل ، روش ها و نکات نمونه برداری از خوراک
فصل سوم: خصوصیات اجزای خوراکی، انبارداری و نگهداری از مواد
فصل چهارم: بررسی انواع آسیاب ها، خصوصیات و آنالیز مواد آسیاب شده
فصل پنجم: بررسی کلیه مباحث مرتبط با میکسر و تست آن
فصل ششم: بررسی جزئیات فرآیند کاندیشنینگ و ویژگی های این بخش
فصل هفتم: تشریح خصوصیات دای و رولر
فصل هشتم: بررسی ویژگی های افزودن مایعات پس از پلت کردن
فصل نهم: مروری بر سایر فرآیندهای حرارتی ( اکسپندکردن و اکستروژن)
فصل دهم: تشریح انواع خنک کننده ها و توضیح عملی این بخش از فرآوری
فصل یازدهم: بررسی فرآیند کرامبلر، شیکر و بسته بندی خوراک های تولید شده
فصل دوازدهم: مروری بر فرآیند تولید پرمیکس
فصل سیزدهم: مدیریت در کارخانه و مباحث کنترل کیفیت


مولفان:
دکتر حسن کرمانشاهی ( هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) ، امیر عطار ( دانش آموخته دکتری تغذیه طیور دانشگاه فردوسی مشهد)، علیرضا عباسی پور ( دانش آموخته دکتری تغذیه طیور دانشگاه فردوسی مشهد) عصمت بیات ( کارشناس ارشد علوم دامی دانشگاه بیرجند)
جهت تهیه کتاب می توانید با شماره های 6-36578234 – 051 تماس حاصل نموده و یا از اینجــــا سفارش خود را اعلام نمایید.


کتاب تغذیه و مدیریت جوجه های گوشتی در سنین ابتدایی
صنعت طیور گسترش فوق العاده ای یافته و در راستای این گسترش تلاش شده نقائص موجود در سویه های تجاری طیور امروزی مرتفع گردد. دستگاه گوارش جوجه یکروزه از نقطه نظر توان هضمی، جذبی، ترشحی و ... ناقص بوده و به دلیل ناتوانی سیستم ایمنی و شرایط موجود در دستگاه گوارش جوجه های یکروزه، ورود و استقرار میکروارگانیسم های بیماری زا را در دستگاه گوارش به پرنده تحمیل می کند. استراترژی های معرفی شده در این کتاب که نشان دهنده تلاش گسترده بسیاری از محققان علوم طیور در سالهای اخیر می باشد می تواند راهنمای مفیدی برای دانشجویان و تولیدکنندگان در این صنعت بزرگ و روبه توسعه در کشور باشد.

این کتاب شامل هشت فصل اصلی است که عناوین آن شامل موارد زیر است:
1- دستگاه گوارش، محدودیت ها و ملاحظات در طیور
2- مدیریت جوجه های گوشتی در 24 ساعت اول
3- سازگاری جوجه های گوشتی به دوران پس از هچ
4- تغذیه زود هنگام طیور
5- اثر تامین آب برای جوجه های پیش از جوجه ریزی
6- احتیاجات سدیم برای 7 روز اول زندگی جوجه های گوشتی
7- جنبه های عملی تغذیه زود هنگام در بوقلمون
8- اهمیت فرم فیزیکی و فرآوری خوراک در تغذیه سنین ابتدایی جوجه


مولفان: دکتر حسن کرمانشاهی ( هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) ، امیر عطار ( دانش آموخته دکتری تغذیه طیور دانشگاه فردوسی مشهد)، علیرضا عباسی پور ( دانش آموخته دکتری تغذیه طیور دانشگاه فردوسی مشهد) فاطمه مهدی نژاد ( کارشناس ارشد علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد)
جهت تهیه کتاب می توانید با شماره های 6-36578234 – 051 تماس حاصل نموده و یا از اینجــــا سفارش خود را اعلام نمایید.


صفحه اصلی | سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات
بازدیدکننده حاضر : 208
مجموع بازدیدها : 604863

Copyright © 2017 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com