بولتن علمی-تخصصی شماره 6

مخلوط کردن، یک فرآیند مهم در تولید خوراک


بولتن علمی - تخصصی شماره 5

پایداری ویتامین ها در فرآیند پلت کردن (قسمت دوم)


بولتن علمی-تخصصی شماره 4

پایداری ویتامین ها در فرآیند پلت کردن (قسمت اول)


بولتن علمی - تخصصی شماره 3

توجه به میکس در زمان پلت کردن خوراک حیواناتصفحه اصلی | سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات
بازدیدکننده حاضر : 13
مجموع بازدیدها : 545461

Copyright © 2017 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com