بولتن علمی - تخصصی شماره 8

آسیاب کردن، میکس کردن، کاندیشن کردن و تأثیر آنها بر تغییر نشاسته و کیفیت پلت (قسمت دوم)


بولتن علمی - تخصصی شماره 7

آسیاب کردن، میکس کردن، کاندیشن کردن و تاثیر آنها بر تغییر نشاسته و کیفیت پلت (قسمت اول)


بولتن علمی-تخصصی شماره 6

مخلوط کردن، یک فرآیند مهم در تولید خوراک


بولتن علمی - تخصصی شماره 5

پایداری ویتامین ها در فرآیند پلت کردن (قسمت دوم)صفحه اصلی | سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات
بازدیدکننده حاضر : 5
مجموع بازدیدها : 604648

Copyright © 2017 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com