بولتن علمی-تخصصی شماره 4

پایداری ویتامین ها در فرآیند پلت کردن (قسمت اول)


بولتن علمی - تخصصی شماره 3

توجه به میکس در زمان پلت کردن خوراک حیوانات


بولتن علمی - تخصصی شماره 2

حفظ رطوبت در جهت بازده بیشتر کارخانجات خوراک


بولتن علمی - تخصصی شماره 1

بالا بردن میزان چربی افزوده شده در میکسرصفحه اصلی | سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات
بازدیدکننده حاضر : 5
مجموع بازدیدها : 613756

Copyright © 2017 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com