بولتن علمی - تخصصی شماره 2

حفظ رطوبت در جهت بازده بیشتر کارخانجات خوراک


بولتن علمی - تخصصی شماره 1

بالا بردن میزان چربی افزوده شده در میکسر


فاکس نامه علمی پژوهشی 121- اسفند ماه 95

سختی پلت شاخص مهمی از کیفیت ظاهری پلت است


فاکس نامه علمی پژوهشی 120- آبان ماه 94

بررسی عوامل موثر بر مصرف برق در فرآیند تولید پلتصفحه اصلی | سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات
بازدیدکننده حاضر : 27
مجموع بازدیدها : 545478

Copyright © 2017 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com