فاکس نامه علمی پژوهشی شماره 115- مرداد ماه 94

بررسی عوامل موثر بر سختی پلت


فاکس نامه علمی پژوهشی114- تیر ماه 94

در این شماره به بررسی و نحوه محاسبه زمان ماندگاری در کاندیشنر اشاره می شود


فاکس نامه علمی پژوهشی 113- تیر ماه 94

بررسی عوامل مهم در آسیاب مواد خوراکی و استحکام پلت


فاکس نامه علمی پژوهشی 112- خرداد ماه 94

در این شماره به بررسی موضوعات مربوط به سیستم توزیع بخار در فرآیند تولید می پردازیمصفحه اصلی | سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات
بازدیدکننده حاضر : 29
مجموع بازدیدها : 545480

Copyright © 2017 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com