فاکس نامه علمی پژوهشی 117- شهریور ماه 94

بررسی خصوصیات مواد خوراکی و مصرف انرژی دستگاه پلت


فاکسنامه علمی پژوهشی 116- مرداد ماه 94

در این شماره خصوصیت جذب آب مواد خوراکی و تاثیر آن بر استحکام پلت بررسی شده است


فاکس نامه علمی پژوهشی شماره 115- مرداد ماه 94

بررسی عوامل موثر بر سختی پلت


فاکس نامه علمی پژوهشی114- تیر ماه 94

در این شماره به بررسی و نحوه محاسبه زمان ماندگاری در کاندیشنر اشاره می شودصفحه اصلی | سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات
بازدیدکننده حاضر : 3
مجموع بازدیدها : 613749

Copyright © 2017 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com