فاکس نامه علمی پژوهشی 113- تیر ماه 94

بررسی عوامل مهم در آسیاب مواد خوراکی و استحکام پلت


فاکس نامه علمی پژوهشی 112- خرداد ماه 94

در این شماره به بررسی موضوعات مربوط به سیستم توزیع بخار در فرآیند تولید می پردازیم


فاکسنامه علمی پژوهشی 111- اردیبهشت ماه 94

در این شماره به بررسی کاندیشنینگ های مختلف خواهیم پرداخت


فاکس نامه علمی پژوهشی 110- فروردین ماه 94صفحه اصلی | سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات
بازدیدکننده حاضر : 6
مجموع بازدیدها : 613757

Copyright © 2017 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com