فاکس نامه علمی پژوهشی 107- بهمن ماه 93

بررسی مشکلات تولید پلت و ارائه راهکارهای آن


فاکس نامه علمی پژوهشی 106- آذر ماه 93

در این شماره برخی مشکلات تولید پلت و راهکارهای ممکن بررسی شده است


فاکس نامه علمی پژوهشی 105- دی ماه 93

در این شماره وضعیت های مختلف دای و کرامبلر بررسی شده است


فاکس نامه علمی پژوهشی 104- دی ماه 93

در این شماره روش محاسبه قطر لوله های انتقال بخار و میزان اتلاق گرما از سطح کاندیشنر بررسی شده است.صفحه اصلی | سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات
بازدیدکننده حاضر : 24
مجموع بازدیدها : 545474

Copyright © 2017 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com