فاکس نامه علمی پژوهشی 103- آذر ماه 93

اندازه گیری مقدار بخار مورد نیاز


فاکس نامه علمی پژوهشی 102- آذر ماه 93

نکاتی در رابطه با استفاده از روغن در زمستان در این شماره بیان شده است.


فاکس نامه علمی پژوهشی101- آبان ماه 93

تاثیر مواد معدنی بر راندمان تولید


فاکس نامه علمی پژوهشی 100- آبان ماه 93

بررسی عامل موثر بر کیفیت پلت در سیلو ( انبار)صفحه اصلی | سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات
بازدیدکننده حاضر : 25
مجموع بازدیدها : 545476

Copyright © 2017 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com