فاکس نامه علمی پژوهشی 105- دی ماه 93

در این شماره وضعیت های مختلف دای و کرامبلر بررسی شده است


فاکس نامه علمی پژوهشی 104- دی ماه 93

در این شماره روش محاسبه قطر لوله های انتقال بخار و میزان اتلاق گرما از سطح کاندیشنر بررسی شده است.


فاکس نامه علمی پژوهشی 103- آذر ماه 93

اندازه گیری مقدار بخار مورد نیاز


فاکس نامه علمی پژوهشی 102- آذر ماه 93

نکاتی در رابطه با استفاده از روغن در زمستان در این شماره بیان شده است.صفحه اصلی | سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات
بازدیدکننده حاضر : 4
مجموع بازدیدها : 613750

Copyright © 2017 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com