فاکس نامه علمی پژوهشی101- آبان ماه 93

تاثیر مواد معدنی بر راندمان تولید


فاکس نامه علمی پژوهشی 100- آبان ماه 93

بررسی عامل موثر بر کیفیت پلت در سیلو ( انبار)


فاکس نامه علمی پژوهشی 99- مهر ماه 93

کیفیت پلت و مشکلات کارخانه تولید خوراک


فاکس نامه علمی پژوهشی 98- مهر ماه 93

مواد خوراکی و استحکام پلتصفحه اصلی | سایت های مفید | رویدادهای بین المللی | صندوق پستی کارخانجات
بازدیدکننده حاضر : 7
مجموع بازدیدها : 613758

Copyright © 2017 Khorak Pardaz Co, All Right Reserved.
Design By:
www.RadnikA.com